כניסת סטודנטים
כניסה לסטודנטים חדשים

Account Login

נושא שישי - יישומים של תורת הצרכן

שימו לב, סיכומים של כל ההרצאות וגם שאלות התרגול מופיעים בחוברת יישומים של תורת הצרכן

 

לעמוד הראשי של הקורס כלכלת עסקים

 

הקלטת ZOOM, שיעור שלישי (חלק ב), סמסטר 2021 א

נושא השיעור: העדפה נגלית.

הקלטת Zoom, שיעור רביעי, סמסטר 2021 א

נושאי השיעור הכנסה במוצרים ומודל פנאי - הכנסה.

פתרון שאלה ברמת מבחן בנושא היצע העבודה

פתרונות מפורטים לשיעורי הבית

עבור לתוכן העמוד